JR Punjabi English Typing Tutor

JR Punjabi English Typing Tutor

Dạy đánh máy liên lạc
Người dùng đánh giá
3.7  (15 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Tìm hiểu để liên lạc loại bằng cách đi qua các bài tập hơn 100 cung cấp hoặc tạo ra các bài tập của riêng bạn. Các công cụ đi kèm với riêng của mình trên màn hình bàn phím.
JR Punjabi English Typing tutor là một chương trình cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ. Chương trình được thiết kế theo chính phủ gõ nghiệm, nó chứa nhiều hơn 100 đánh máy những bài tập thể lực, một màn hình của bàn phím và anh có thể tạo của riêng anh tập thể dục.
Thông tin được cập nhật vào: