JR Punjabi English Typing Tutor

JR Punjabi English Typing Tutor

สอนพิมพ์สัมผัส
คะแนนผู้ใช้
3.7  (15 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.7
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
เรียนรู้การสร้างของคุณเองการออกกำลังกาย หรือสัมผัสชนิด โดยผ่านการออกกำลังกายมากกว่า 100 ให้ เครื่องมือมาพร้อมกับตัวเองบนหน้าจอแป้นพิมพ์
JR Punjabi English Typing tutor คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับให้ข้อมูลที่ง่ายที่สุดแล้ว quickest ทางของการเรียนรู้แตะต้องพิมพ์ โปรแกรมคือกออกแบบจากรัฐบาลพิมพ์การทดสอบ, มันมีมากกว่า 100 พิมพ์ออกกำลังกายเป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอคีย์บอร์ดและคุณสามารถสร้างของตัวเองออกกำลังกาย
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: